Youtube CZ Lng EN Lng

Marek Vávra/ředitel, Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie

Romana Haase charakterizuje pestrá paleta zájmů. S úspěchem se věnuje pedagogické práci. V roce 2006 se stal finalistou 13. ročníku soutěže Zlatý Ámos. S radostí a srozumitelně zprostředkovává obávané hudební nauky a hudební svět více i méně hudebně nadaným dětem, mládeži i hudbychtivým dospělým ve věku od 6 do 99 let. 

Marek Vávra
Zpět