Youtube CZ Lng EN Lng

ROMAN ELNER

 

Motto: „Můj život je sen – a až se z něj jednou probudím, budu mrtvý.“

 

  • člověk mezi lidmi
  • profesí učitel dějepisu a zástupce  ředitele na základní škole
  • dříve archivář pražské univerzity a vysokoškolský učitel
  • bez hudebního vzdělání, ale se zájmem o vše hudební

 

 

 

 

 

Člověk mnoha rozličných zájmů a činností (i leností):

 

"Hudební manažér" Romana Haase:

a zejména podněcovatel k jeho větší sebepropagaci a k účastem ve skladatelských soutěžích, kde až na vzácnou výjimku nedosáhl na jediný za zmínku stojící úspěch, i tak (a právě proto) Roman Elner zůstává obdivovatelem soudobé a přesto poslouchatelné hudby Romana Haase

 

Společné základoškolní projekty R+R (Elner a Haas – s neocenitelnou nápomocí učitelské kolegyně Evy Lukášové):

 

Filmový večer:

 

Uhelné jaro: